حفره‌ها [E–pub READ]


 • Paperback
 • 82
 • حفره‌ها
 • گروس عبدالملکیان
 • Persian
 • 15 December 2019
 • 9786002290007

گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download

حفره‌ها Read & Download É 104 گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download دره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خورده اس

review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان

حفره‌ها

حفره‌ها Read & Download É 104 گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download خون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن ا 82 3 1396

Free read حفره‌ها

حفره‌ها Read & Download É 104 گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download ابر تپه‌ای نشسته‌امبهمنِ کوچک دود می‌کنم


10 thoughts on “حفره‌ها [E–pub READ]

 1. says: Free read حفره‌ها حفره‌ها [E–pub READ] گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download

  Free read حفره‌ها حفره‌ها [E–pub READ] گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download گروس عبدالملکیان یکی از شاعران مورد علاقه ام هست که تکلیفم هنوز با او مشخص نیستبعضی از اشعارش را بی حد دوست دارم و بعضی دیگر از متوسط هم

 2. says: Free read حفره‌ها حفره‌ها [E–pub READ] گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download

  review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download حفره‌ها [E–pub READ] نجاتم داد

 3. says: review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download Free read حفره‌ها

  Free read حفره‌ها review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download قبلاً دو کتاب «پذیرفتن» و «سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند» رو از گروس عبدالملکیان خونده بودم و کمابیش دوست‌شون داشتماما تقریباً با هیچ‌کدوم از شعرهای «حفره‌ها» نتونستم ارتباط برقرار کنمفقط یک شعرش بود که باعث شد به این کتاب یک ستاره بیش‌تر

 4. says: حفره‌ها [E–pub READ] گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان

  حفره‌ها [E–pub READ] حفره ها مجموعه شعر گروس عبدالملکیان نشر چشمه چاپ چهاردهم 82 صفح

 5. says: حفره‌ها [E–pub READ]

  گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان Free read حفره‌ها دلم نیامد بگویماین شعردر همان سطرهای اول گلوله خوردوگرنه تمام نمی‌شد

 6. says: حفره‌ها [E–pub READ]

  review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download Free read حفره‌ها دلم نیامد بگویم، این شعر، در همان سطر های اول گلوله خورد، وگرنه تمام نمیشد

 7. says: حفره‌ها [E–pub READ] گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download Free read حفره‌ها

  حفره‌ها [E–pub READ] می خواستم بمانم ،رفتممی خواستم بروم ،ماندمنه رفتن مهم بود ونه ماندنمهممن بودمکه نبودم

 8. says: review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download حفره‌ها [E–pub READ]

  حفره‌ها [E–pub READ] حالا که رفته ای، بیابیا برویمبعد مرگت قدمی بزنیمماه را بیاوریمو پاهامان را تا ماهیان رودخانه دراز کنیمبعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایتلعنتیدستم از خواب بیرون مانده است

 9. says: review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download حفره‌ها [E–pub READ]

  گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان حفره‌ها [E–pub READ]

 10. says: حفره‌ها [E–pub READ] review õ PDF, DOC, TXT or eBook Ö گروس عبدالملکیان گروس عبدالملکیان Ö 4 Read & Download

  حفره‌ها [E–pub READ] ضعیف تر از کارهای قبلیش بودولی چندتا شعر عالی داشت که جبران همه چیز رو میکرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *